april 20, 2016

Maritieme electronica

MARIFOON

De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een zendontvanger.

De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Op de grote rivieren zoals: de Waal, de Rijn, de Noord enz. hebben grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: één voor het onderling verkeer en één voor het blokkanaal.

Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat op de marifoon wordt uitgeluisterd. Ook bij het zoeken naar ligplaatsen in een (jacht)haven is de marifoon een handig hulpmiddel. De belangrijkste functie blijft echter de communicatie in het nood-, spoed- enveiligheidsverkeer.

Ik voer noodzakelijke reparaties aan deze apparatuur deskundig uit. Vraag naar de mogelijkheden!

 

NAVTEX

 

NAVTEX (NAVigational TEXt Messages, voorheen NAVigational Warnings by TEleX) is een internationale, automatischeradiotelexdienst om maritieme veiligheidsberichten (MSI, Maritime Safety Information) zoals navigatie- en meteowaarschuwingen en spoedberichten zoals SAR-berichten te verzenden van kuststations naar schepen. Het is met SafetyNET een onderdeel van World Wide Navigational Warning Service (WWNWS). Onder GMDSS is het verplicht om MSI-berchten te kunnen ontvangen aan boord van schepen die moeten voldoen aan SOLAS om de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren.

Ik voer noodzakelijke reparaties aan deze apparatuur deskundig uit. Vraag naar de mogelijkheden!

ECHO SOUNDER

 

Een echolood is een instrument dat gebruikt wordt om vanaf het water de waterdiepte te bepalen. Dit is de afstand tussen de bodem van het betreffende water en de kiel van een schip. De gemeten waterdiepte noemt men de loding. Internationaal heeft men het over een echo sounder, maar die wordt ook voor seismologisch onderzoek gebruikt.

In de hydrografie is de afstand tussen de bodem en het wateroppervlak van belang. Deze kan eenvoudig worden berekend door de diepgang van het schip ter plaatse van de voor het loden gebruikte transducer bij de loding op te tellen.

Ik voer noodzakelijke reparaties aan deze apparatuur deskundig uit. Vraag naar de mogelijkheden!